Az Apáczai líceum iskolaújsága

2716-ban járunk. Az XMRZ23-as bolygó egyik neves iskolájának igazgatója a Földre látogat, és oktatási módszerekről beszélget egy helyi iskolaigazgatóval.

XMRZ23-as iskolaigazgató: Nálunk a diákok heti négy napot járnak iskolába, minden nap hat-hat órát. És önöknél, kedves kolléga?

Földi iskolaigazgató: Nálunk olyan hét-nyolc órát töltenek az iskolában a diákok, heti öt alkalommal.

XMRZ23-as iskolaigazgató: Igazán figyelemre méltó! Ezt lejegyzem, ha nem bánja. (jegyzetel) Tudja, kérem, mielőtt idejöttem, alaposan tanulmányoztam a földi iskolák tananyagát, és azt kell mondanom, igazán meglepődtem! Hogyan tudnak ilyen hatalmas mennyiségű adatot feldolgoztatni a diákjaikkal?

Földi iskolaigazgató: Ó, hát ez igazán egyszerű. Amit nem tudunk nekik megtanítani a tanórák keretében, azt feladjuk házi feladatnak. Így a gyerekek otthon, a szabadidejükben is dolgoznak, van, hogy akár két-három órát is.

XMRZ23-as iskolaigazgató: Valóban? Ez zseniális, kedves kolléga, fel is jegyzem gyorsan. (jegyzetel) És mondja, kérem, önöknél hogyan történik az ismeretek felmérése? Mi kifejlesztettünk egy különleges számonkérési technikát, melynek keretében a tanulóknak írásban kell válaszolni a tananyaggal kapcsolatos kérdésekre. Van, hogy be sem jelentjük előre, olyankor igazán megnő a diákok stressz-szintje.

Földi iskolaigazgató: Ó, igen, ezt a módszert mi is használjuk, nagyon hatékony. Mi időnként feleltetjük is a tanulókat, ez annyiból áll, hogy szúrópróba-szerűen kiválasztunk valakit, akinek aztán a társai előtt, szóban kell számot adnia a tudásáról.

XMRZ23-as iskolaigazgató: Hát ez csodálatos! Hiszen ez még az olyan tanulókban is szorongást kelt, akik kívülről tudják az anyagot! Ezt lejegyzem. (jegyzetel) Bátorkodhatok esetleg megkérdezni, hogy mennyit fizetnek a pedagógusaiknak? Roppant nehéz munka lehet ilyen feszült lelki állapotú gyermekekre felügyelni öt alkalommal egy héten, napi hét-nyolc órában!

Földi iskolaigazgató: Ugyan, kérem, gyakran még túlóráztatjuk is őket. Emellé persze a lehető legkevesebbet fizetünk nekik, és olyan feladatokat is rájuk bízunk, amiket különben egyáltalán nem ők kéne elvégezzenek.

XMRZ23-as iskolaigazgató: Ez egyszerűen fantasztikus! Még a tanárokat is embertelenül leterhelik, hát ezt igazán lejegyzem! (jegyzetel) De mondja kérem, önök mennyi energiát termelnek havonta ezekkel a roppant szigorú módszerekkel? Már ha nem udvariatlanság ilyesmit kérdezni, természetetesen…

Földi iskolaigazgató: Energiát? Attól tartok, nem értem, miről beszél, kedves kolléga.

XMRZ23-as iskolaigazgató: Tudja, kolléga, a diákok és a személyzet belső feszültségéből előállított elektromos energia! Nálunk ezt az iskola energiaszükségletének fedezésére használják. Önöknél talán valami más a rendeltetése?

Földi iskolaigazgató: Nem, kérem, mi az iskola energiaellátását napelemmel oldjuk meg. De nahát, ez igazán eredeti ötlet! Kérem meséljen még, hogyan működik egészen pontosan ez az átalakítás?

XMRZ23-as iskolaigazgató: Napelemek! Hogy ez nekünk eddig nem jutott eszünkbe! Le is jegyzem, ezzel a módszerrel az egész bolygónk energiaellátását forradalmasítani lehetne! (jegyzetel) De mondja, kérem, ha ilyen fantasztikus megújuló energiaforrással rendelkeznek, miért van szükségük annyi stresszre az iskolákban? Nem árt ez a tanulók mentális jólétének?

Földi iskolaigazgató: Ne is törődjön vele, kedves kolléga, inkább mondja el egy kicsit részletesebben, hogy miből áll ez a stresszátalakítás! Le is jegyzem, ezzel az egész bolygónk energiaellátását forradalmasítani fogjuk!

An error occurred
Sikeres belépés.
Sikeres feliratkozás.
Lejárt link
Következik az email fiók leellenőrzése.